ATELIER EGO HRONOV
 

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER EGO

Atelier byl založen v roce 1996 jako fyzická osoba podnikající pod identifikačním číslem organizace 63186845 registrovaná u živnostenského úřadu v Náchodě.


statutární zástupce
Ing. Lukáš Polej

předmět podnikání
projektová dokumentace pozemních staveb
investorsko - inženýrská činnost
řešení požární bezpečnosti staveb
soudní a znalecké posudky staveb

autorizace
Ing. Lukáš Polej
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
číslo autorizace 0600798
Ing. Tomáš Notek
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb
číslo autorizace 0601550
www.ckait.cz

jmenování
Ing. Lukáš Polej
soudní znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu Hradec Králové dekretem Spr.3522/99 pro obory: ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví - stavby obytné, průmyslové a zemědělské
www.justice.cz

pojištění
odpovědnosti za škody autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě u ČSOB do výše
1 mil.Kč - číslo PS 8022278128

sídlo firmy
Atelier EGO
náměstí Čs.armády 979
549 31 Hronov
tel./fax: 491482239
mobil: 604310013
e-mail: lukaspolej@gmail.com
dat.s: 8v7dsx7
www.atelier-ego.cz
kde nás na náměstí najdete

programové vybavení
projektová dokumentace je zpracována na softwaru ArchiCAD pracujícím na principu virtuální budovy v 3D zobrazení
www.cegra.cz